Skip to main content

Använd era smarta hjärnor och er fantasi!

Steg 1 - Sätt er i grupper (4-5 personer i varje)

Kom på den smartaste lösningen på hur vi ska säkerställa att vi har energi i kristider. (Tänk på att det finns många typer av kriser. Allt från klimatkriser som jordens uppvärmning till att vi snabbt måste ersätta alla fossila bränslen med något.) På krisinformation.se under "Detta kan hända" finns beskrivet fler typer av kriser som kan inträffa.

Steg 2 - Skriv ner idén och beskriv hur den fungerar

Gör gärna ritningar eller andra förklarande teckningar.

Steg 3 - Presentera bidraget för klassen

Sen är det dags att presentera bidraget för klassen. Det är inte bara idén som kommer att bedömas, presentationen är minst lika viktig (särskilt när ni ska skicka in bidraget och ännu mer om ni kommer till final).

Steg 4 - Dags att rösta fram klassens bidrag!

Lägg din röst på det bidraget som ska representera er klass i tävlingen. Alla har en röst och du får rösta på vilket bidrag du vill, men tänk på att välja det du tror har störst chans att vinna tävlingen. Alla i klassen ska sen vara med och utveckla idén och hela klasssen vinner ju priset oavsett vilken grupp som kom på den från början.

Steg 5 - Börja fila på utformningen av klassens tävlingsbidrag

När ni bestämt vilket bidrag som representerar klassen är det dags att börja fila på utformningen av klassens tävlingsbidrag.

Beskriv idén

  • Funktionalitet: Hur fungerar idén och hur ska den användas?
  • Hållbarhet: Vilka sociala och miljömässiga värden tillför idén?
  • Målgrupp: Vem riktar sig idén till och vem kan dra nytta av den?
  • Nytänkande och kreativitet: På vilket sätt är den unik? Hur skiljer den sig mot det som redan finns som ni känner till?
  • Presentation: Hur visualiserar och beskriver ni ert bidrag bäst? Foto, film, ppt eller alltihopa?

Skicka in ert tävlingsbidrag senast 4 feb, kl 12:00! 

När ni är nöjda med hela idén, både när det kommer till hur den ska fungera och hur ni har beskrivit den är det dags att skicka in ert tävlingsbidrag till oss. Här får ni också gärna tänka kreativt. Fotografera, filma, spela in ljud, gör en powerpoint eller något helt annat som ska få folk att rösta på just ert bidrag.

  • Filmer ska skickas in i MP4-videoformat, gärna med 1080p i kvalitet (liggande format om ni använder mobiltelefon)
  • Bilder ska skickas i JPG-format
  • Även om ni skickar in film behöver vi en stillbild som representerar bidraget

Undrar ni något, hör gärna av er på e-post: spanningssokarna@kraftringen.se eller kontakta oss via vårt webbformulär.